A A A

Zakład Produkcji Form "Łabędy" Sp. z o. o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Produkcji Form "Łabędy" Sp. z o. o.

Cele projektu: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: terminowe regulowanie bieżących zobowiązań i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Spółki

Wartość projektu: 250 643,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 250 643,10 PLN

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O. realizuje projekt ze środków UE -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

Rozwój przedsiębiorstwa i podniesienie konkurencyjności poprzez zdobycie nowych rynków zagranicznych dla innowacyjnych produktów.

Dofinansowanie projektu z UE 39 450,00 PLN

w ramach: Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

Poddziałanie: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu: promocja wyrobów w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne.

Całkowita wartość projektu: 89 782 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 78 900 PLN

Kwota dofinansowania UE: 39 450,00 PLN

Projekt przyczyni się do promocji marki ZPForm na nowych rynkach zagranicznych co pozwoli rozszerzyć sprzedaż na nowe kraje Europy Środkowej i Wschodniej.


ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji stalowych form do wibroprasowanych elementów betonowych z wkładem formującym w systemie szybkozłącznym.

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cel projektu: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji stalowych form do wibroprasowanych elementów betonowych z wkładem formującym w systemie szybkozłącznym.

Całkowita wartość projektu: 2 104 530,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 711 000,00 PLN

Kwota dofinansowania UE: 598 850,00 PLN

Projekt przyczyni się do podniesienia konkurencyjności firmy poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych i odpowiedzi na oczekiwania klientów poprzez wdrożenie innowacji procesowych, produktowych oraz nietechnologicznych.

W ramach realizowanego projektu planuje m.in. zakup dwóch nowoczesnych obrabiarek:

 • pionowego łożowego trzyosiowego centrum frezarskiego CNC,
 • pionowego trzyosiowego centrum frezarskiego CNC.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O.

realizuje projekt inwestycyjny w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.:

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie.

Do pobrania:


Składanie ofert w ramach przedmiotowego projektu dobiegło końca
Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

APX TECHNOLOGIE SP. Z O. O.
ul. Centralna 27
05-816 OPACZ KOLONIA
10.07.2019 r.
Cena: 238 000 USD netto

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty:

 • EUROMETAL SP. Z O. O.
 • ROBOTRENDY SP. Z O. O.
 • APX TECHNOLOGIE SP. Z O. O.
 • ROMANTEX TADEUSZ MATYJEK
 • Andrychowska Fabryka Maszyn Defum S.A.
 • B.Wenig Wekzeugmaschinen GmbH
 • Gorbrex Machinery Trade sp. z o. o.
 • TAJMAC-ZPS a.s.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O.

realizuje projekt inwestycyjny w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.:

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie.

Do pobrania:


Składanie ofert w ramach przedmiotowego projektu dobiegło końca
Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

APX TECHNOLOGIE SP. Z O. O.
ul. Centralna 27
05-816 OPACZ KOLONIA
10.07.2019 r.
Cena: 197 000 USD netto

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty:

 • EUROMETAL SP. Z O. O.
 • ROBOTRENDY SP. Z O. O.
 • APX TECHNOLOGIE SP. Z O. O.
 • ROMANTEX TADEUSZ MATYJEK
 • B.Wenig Wekzeugmaschinen GmbH
 • TAJMAC-ZPS a.s.

W ramach realizowanego projektu planuje m.in. zakup nowoczesnego oprogramowania do analizy kinematycznej, dynamicznej i wytrzymałościowej konstrukcji w oparciu o metodę elementów skończonych (MES)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O.

realizuje projekt inwestycyjny w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.:

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie.

Do pobrania:


Składanie ofert w ramach przedmiotowego projektu dobiegło końca
Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

DATACOMP SP. Z O. O.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 24
30-352 Kraków
13.01.2020 r. 
Cena: 12 500 zł netto

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty:

 • Cador Consulting sp. z o. o.
 • Datacomp Sp. z o.o.
 • 3D MASTER s.c.

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji.

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej i usługowej przy jednoczesnym wprowadzeniu do procesu produkcji innowacyjnych technologicznie maszyn.

Całkowita wartość projektu: 2 410 800,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 960 000, 00 PLN

Kwota dofinansowania UE: 686 000,00 PLN

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowo-usługowej (do zapoznania tutaj) przy jednoczesnym wprowadzeniu do procesu produkcji nowych innowacyjnych technologicznie maszyn.

Pozwoliło to wdrożyć innowacyjny proces technologiczny obróbki form i płytek stemplowych oraz uruchomić produkcję nowych, stalowych form do wibroprasowanych elementów zbrojonych, a także produkcję dużo większych niż oferowane na rynku form do wibropras ok 1800x1500mm.

W ramach realizowanego projektu zakupiono dwie nowoczesne obrabiarki:

 • dwukolumnowe sterowane numerycznie centrum obróbczego z automatycznie mocowaną głowicą kątową skrętną w dwóch osiach,
 • nowoczesne wysokowydajne inteligentne pionowe centrum obróbcze wiertarsko -frezarskie CNC .

Masz pytania?

Zadzwoń do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące form do kostki brukowej i galanterii betonowej na wibroprasy.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO
Pliki cookies
AKCEPTUJĘ
Ogólne warunki sprzedaży